امروز : چهارشنبه 1396/03/03
مصادف با 2017/05/24 میلادی
سخن هفته
           کار جهادی و انقلابی

بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران در روز 12 اردیبهشت 96:

« این را هم همه بدانند، خود نامزدهای محترم هم بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه‌ی بخشها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است‌؛ این اگر بود، کارها راه می‌افتد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز میشود، شکافته میشود؛ [یعنی] کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی. انقلابی یعنی چه؟ بعضی خیال میکنند وقتی میگوییم انقلابی، یعنی بی‌نظم؛ نخیر، اتّفاقاً یکی از خطوط اصلی انقلابی‌گری، نظم است؛ منتها انقلابی، یعنی اینکه خودمان را سرگرم کارهای حاشیه‌ای و تشریفاتی و زرق‌وبرقی و مانند اینها نکنیم؛ کار انقلابی یعنی برای یک مجوّز [راه‌ها را کوتاه کنند]. عدّه‌ای از این کارآفرینانِ بااخلاص و متدیّن، چندی پیش آمدند با ما ملاقات کردند و گفتند که برای مجوّزِ یک چیز کوچک -که حالا اسم آوردند و بنده نمیخواهم جزئیّات را بیان کنم- باید انسان از مثلاً ۲۰ یا ۲۵ جا مجوّز بگیرد؛ اینها کار غیر انقلابی است. کار انقلابی یعنی آن کسانی که ضوابط را تعیین میکنند، بیایند راه‌ها را کوتاه کنند؛ راه‌های میان‌بُر بگذارند جلوی پای مردم، جلوی پای کارآفرین، جلوی پای کسی که میخواهد خدمت بکند؛ کارهای لازم اینها است، [مسئولین] دامن همّت به کمر بزنند و واقعاً کار کنند».
خلاصه اخبار

گزیده اساسنامه

فصل دوم: ارکان
ماده 8- ارکان کانون:
کانون دارای ارکان زیر است:
الف- مجمع کانون
ب- هیئت‌مدیره
ج- رئیس کانون
د- بازرس یا بازرسان قانونی
ماده 9- ترکیب مجمع کانون
مجمع کانون به عنوان عالی ترین مرجع سیاست‌گذاری در امور کانون محسوب می‌شود که مرکب است از:
1-نمایندگان اعضاء کانون
2-رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح یا معاون وی
3-نماینده ودجا به انتخاب وزیر دفاع
4-معاون اداری و نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م یا معاون وی
5-مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م یا معاون وی
تبصره7: نمایندگان اعضا کانون از میان اعضاء کانون و با انتخاب مستقیم اعضاء و به صورت منطقه‌ای (به شرح زیر) برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند:
الف-منطقه یک: تهران و البرز
ب-منطقه دو:اصفهان،چهارمحال بختیاری،قم،مرکزی،یزد،کهکیلویه و بویر احمد
ج-منطقه سه:فارس،بوشهر،خوزستان،سیستان و بلوچستان؛هرمزگان،کرمان
د-منطقه چهار:مازندران،گلستان،گیلان
ه-منطقه پنج:لرستان،کردستان.کرمانشاه همدان،ایلام
و-منطقه شش:آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل ،زنجان،قزوین
ز-منطقه هفت:خراسان رضوی،خراسان شمالی،خراسان جنوبی،سمنان
 تبصره8: اعضاء کانون در هر منطقه یک نفر را جهت عضویت در مجمع  کانون انتخاب می نمایند و چنانچه تعداد اعضاء در هر منطقه از پنج هزار نفر افزایش یابند دو نفر از بین این اعضاء با انتخاب مستقیم اعضاء انتخاب می‌شوند و به ازای هر پنج هزار نفر افزایش بعدی یک نفر دیگر به نمایندگان عضو مجمع اضافه می‌شود.
تبصره9: شرایط و صلاحیت اعضا مجمع و دستور العمل نحوه معرفی داوطلبین عضویت در مجمع و برگزاری انتخابات،توسط هیئت مؤسس تهیه و به تصویب وزیر دفاع میرسد و تغییرات دستور العمل توسط مجمع با رأی چهار پنجم اعضاء صورت خواهد گرفت.
تبصره 10: اولین انتخابات نمایندگان اعضاء توسط هیئت مؤسس (که از سوی وزیر دفاع تعیین می‌شوند) حداکثر (6) ماه پس از تصویب اساسنامه برگزار می‌شود.برگزاری انتخابات بعدی توسط هیئت‌مدیره مطابق دستور العمل فوق صورت خواهد گرفت.انتخاب مجمع باید به نحوی باشد که با حضور حد اکثری اعضاء برگزار ‌شود.
ماده 10: جلسات مجمع کانون
جلسات مجمع کانون حد اقل سالی دو بار بنا به دعوت کتبی رئیس مجمع کانون تشکیل می‌شود.
تبصره 11: جلسات مجمع در اولین فراخوان با حداقل دو سوم اعضاء و در نوبت های بعد با نصف به اضافه یک اعضاء تشکیل می‌گردد.در اولین جلسات ضوابط و شیوه تشکیل و اداره جلسات به تصویب مجمع خواهد رسید.
تبصره12: در اولین جلسه از هر دوره مجمع،رئیس مجمع از بین کسانی که صلاحیت تخصصی و عمومی آن‌ها به تأیید وزیر دفاع رسیده باشد با رأی اکثریت انتخاب می‌شود.
تبصره 13: تشکیل جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رئیس مجمع کانون با اطلاع قبلی (حداقل یک هفته قبل) بلامانع می‌باشد.
ماده11: وظایف و اختیارات مجمع
وظایف و اختیارات مجمع کانون به شرح زیر است:
الف-تعیین سیاست‌ها و راهبردهای کانون جهت نیل به اهداف.
ب- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه سالانه کانون بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
ج-انتخابات نمایندگان مجمع در هیئت‌مدیره ،بازرس یا بازرسان قانونی کانون،پذیرش استعفا و عزل آنان ونیز هرگونه تصمیم‌گیری در ارتباط با چگونگی تشکیل هیئت‌مدیره با رعایت مفاد اساسنامه.
د-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب‌های مالی کانون بر اساس گزارش هیئت‌مدیره و بازرس یا بازرسان کانون.
ه -تصویب آیین‌نامه مالی و آیین‌نامه بکارگیری کارکنان در کانون و خط مشی‌های فعالیت‌های کانون (دستورالعمل های اجرایی در چار چوب این خط مشی‌ها و با رعایت سیاست‌ها و راهبردها توسط هیئت‌مدیره تصویب می‌شود)
و-پیشنهاد اصلاح اساسنامه کانون.
ز- تعیین و تصویب حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیئت‌مدیره،رئیس کانون و بازرس/بازرسان بنا به پیشنهاد هیئت‌ مدیره کانون.
ح-تصویب میزان حق عضویت اعضاء کانون برابر پیشنهاد هیئت‌مدیره  (حتی‌الامکان هماهنگ با سایر کانون‌ها)
تبصره14: حق عضویت مذکور پس از تصویب مجمع، توسط سابا به صورت ماهانه از حقوق اعضاء کسر و به حساب کانون واریز خواهد شد.
ط-تصویب تعداد،محل استقرار و وظایف کلی شعب و نمایندگی های کانون در مناطق یا استان‌ها  و دفاتر هماهنگی در سازمان‌های ودجا.
تبصره15: مجمع می تواند در مناطق یا استان‌ها بنا به اقتضاء هیئت اجرایی یا مشورتی منطقه‌ای یا استانی را با وظایف و اختیارات معین  از طریق انتخابات توسط اعضاء، ایجاد نمایند.